Dialèctica de la comunicació

CupidoPsique2

Así es como dicen los persas que sucedieron las cosas, y en la toma de Troya encuentran el origen de su vigente enemistad con los griegos, comenta el gran historiador Heròdot en el segle VI a. C., com de passada, l’inici d’un dels episodis més famosos de l’antiguitat, font il·lustre de la Il·líada, el gran fresc de les penúries de grecs i troians, i una font d’inspiració per tantes generacions de poetes, historiadors i aventurers.

D’aquells primers historiadors deien logògrafs, o narradors d’històries. Quan es va deixar d’aplicar aquest terme per considerar la tasca de l’historiador una constatació fidedigna dels successos, i per tant, la consideració de l’historiador i la història mateixa com una ciència? Els cronistes medievals no ho eren, per suposat, ni els hagiògrafs, ni els miniaturistes, per molt esforçades i belles obres que van il·luminar. Els historiadors moderns inauguren una nova etapa en la modernitat amb l’aspiració de reconstruir els buits de la història i poder explicar el rumb incert dels esdeveniments de cada època; són, en molts sentits, estudiosos del comportament humà, de la geografia, de l’economia, però encara intenten copsar l’esperit de l’època que Hegel –pare de la dialèctica moderna- va retratar en la seva monumental Fenomenologia de l’esperit.

També la literatura es va creuar en aquest camí on l’explicació de les experiències humanes precisa un coneixement seré, una mirada fina que observa tots els perills i una ment oberta a les singularitats dels esdeveniments. Molts escriptors il·lustres: Poe, Dickens, Dumas, Zola, Larra, Segarra, Pla, es van dedicar en un moment o un altre, a narrar històries i successos, cròniques o articles d’opinió. En l’actualitat, quan la professió del periodisme sembla perfectament consolidada, és freqüent la intrusió de diferents actors que professen, en menor o major grau, aquesta activitat. Periodista i escriptor ha passat a ser una carrera en si mateixa.

De tot aquest repàs vull destacar com la tasca del narrador d’històries es democratitza fins l’actualitat, on les darreres teories dins els estudis de la Sociologia de la Ciència, per exemple l’ANT (teoria de l’actor-xarxa), emfatitza el paper dels actors humans i no humans en la construcció, desenvolupament i posterior ús de les tecnologies, entre les quals, Internet i els nous mitjans de comunicació destaquen per l’alt grau d’hibridació i diversitat, heterogeneïtat dels actors i les seves accions, que fan de la xarxa un mitjà irreductible, indefinible, indeterminat. Una xarxa que només mor quan es delimita al conjunt de nodes i sinapsis, connexions i usuaris, megabytes i visites a pàgines web.

Són les masses comunicants, ocultes en l’esdevenir dels temps, qui construeixen aquest teixit sense costures, aquell mapa d’ignotes latituds, les legítimes encarregades d’escriure un relat propi per acostar-nos a la divinitat, Apol·lo i les seves musses, a través d’una reformulació de la racionalitat, aquesta vegada comunicativa (Habermas). Una nova dialèctica de la comunicació per recuperar el delit d’escoltar veritables històries despullades del bri innecessari i feixuc de les informacions: meres runes, símbols sense futur més enllà dels textos del coneixement, de les narracions amb un significat comú.

Això no és un simulacre. El cinema i l’art contemporani no poden accedir a la representació de la naturalesa i la veritat objectiva. La filosofia i l’estètica ja no suporten el pes de les falsacions als que el sotmeten els processos culturals i les accions comunicatives contemporànies. Només l’ètica ofereix l’espai necessari per explicar aquest decalatge que en el passat ocupava la teleologia, el destí providencial o qualsevol justificació mítica. L’ètica aporta els compromisos de versemblança i justícia suficients per rehabilitar el discurs comunicatiu, el missatge de l’art o la utopia del futur, fent de passadís o pont que enllaça les produccions humanes amb noves interpretacions i significacions rellevants socialment, políticament, culturalment.

Perquè sense una redistribució dels continguts d’aquestes produccions no tindria lloc aquest viratge: gir social, lingüístic, són exponents d’aquest absolut impronunciable i indeterminat que assumeix les tensions del pas de l’objectivitat vers la intersubjectivitat. L’autoconsciència i la reflexivitat que suposadament ens caracteritzen no són estats de la pròpia consciència de l’individu sinó manifestacions col·lectives. Ciutat morta n’és un bon exemple. Acció comunicativa pura, aquesta és la pedra de toc sobre la que articular esferes públiques 2.0. Superada l’amarga experiència de la filosofia de la (mala) consciència…qui te por de la Il·lustració? I deixeu que els morts enterrin els seus morts (Lc. 9,60).

Masses P2P en democràcia 2.0.

59417_NOZKOWSKI

Era el temps de la Revolució quan libels, pamflets, opuscles i les oversized enciclopèdies van fer sortir de l’acerb comú les espurnes de la transformació, després les pluges d’smog tenyiran de negre les tapes dels manifests abans la tempesta comunista, i les octavilles sembraran els camps erms de l’Europa negra. De la reconstrucció sorgirà la consolidació de la democràcia i la idea de l’educació universal fins l’emancipació de l’individu a través d’un procés d’autonomia personal que s’allibera amb l’extensió de la Xarxa de xarxes. 

En aquell moment Internet és el Prometeu postmodern deslliurant-se de les cadenes que el podrien haver condemnat -repetint la maledicció del mite clàssic- a ser devorat com una eina de comunicació interdepartamental més, en una universitat qualsevol. El destí va voler que les experiències antibel·licistes arran la II Guerra Mundial –California Dream: 1ª revolució tecnològica, 1970- reunissin les metàfores més al·lucinades en l’ADN de la Xarxa, un caràcter que encara avui determina l’herència de les rèpliques que es reprodueixen en el recorregut de les successives plataformes, núvols i altres accidents de naturalesa digital que tenen lloc en l’espai 2.0.

Massa complexitat, massa simplificat, pur caos en la xarxa i una dosi d’entusiasme universal que ha dotat de tantes i tant diverses interpretacions el caràcter polièdric, fundacional i desjerarquitzat dels nous mitjans de comunicació, els New Media, amb el risc característic de les llargues exposicions, dels llargs plans seqüència del cinema experimental: el risc de la interpretació i la il·lusió, evasió i fugida a través de les noves identitats virtuals.

Els nous mitjans de comunicació -Internet i els computer-mediated communication (CMC)-trenquen, des de la seva aparició i reproducció per espores, amb les taxonomies dels mass media fixades dins la lògica estatal i empresarial, esmicolant els discursos comunicatius unidireccionals, tipus un-a-molts, pels caòtics i imprevisibles fluxos molts-a-molts, característics dels ecosistemes de la xarxa.

Tenen les tecnologies propietats polítiques? Els estudis STS (Science, technology & society) afirmen que la societat és un teixit sense costures; i certament en l’actualitat no estem disposats als canvis polítics sense una correspondència justa amb els valors que avui, en l’Occident europeu, reconeixem com específicament democràtics, i que convenientment redissenyats, pugin ser adoptats per qualsevol instància o competència tecnològica.

No ens enganyem, els nous mitjans de comunicació no són inherentment democràtics. Tampoc responen al soroll de les bombes amb més efectivitat que els discursos de la raó, però tenen l’enorme poder d’instal·lar-se en la consciència individual sota una aparença casual i quotidiana; no obstant, obeeixen unes dinàmiques de la resistència irreductibles a les violacions dels drets en zones de conflicte, i als autoritarismes, com es manifesta en la llista d’activistes (bloguers en Egipte, Marroc, Iraq, la Xina, etc.) perseguits i empresonats per exercir aquesta acció doblement contestatària (amb dues fases ben reconegudes):

  1. Poblar, senzillament, l’espai virtual que qüestiona els límits restrictius de l’estat repressiu.

  2. Adquirir coneixement d’aquesta coacció implica sovint l’autoexigència de promoure la transformació; ara sí, esdevindran defensors de drets i llibertats, enemics a combatre.

Perquè els nous mitjans de comunicació airegen les identitats ocultes i formulen de noves (intergènere, transgènere) en un joc heurístic on les desaparicions emergeixen (drama dels kurds, minories religioses represaliades: coptes, xiïtes…), s’exposen els vergonyosos hiats de la democràcia i la justícia (desigualtats, corrupció i joc brut); en definitiva exposen com un llamp en la nit fosca les fissures (bretxa digital, desigualtat social i exclusió, pobresa)  de les estructures del poder polític i econòmic.

Inaugurarà el segle XXI noves dimensiones de la política i la societat a recer de les noves identitats i representacions de la virtualitat, l’opinió i el sentit expressats pels navegants?

Com desaparèixer completament (I) (teoria dels efectes insospitats)

mcv-nrbild-567x319

Reconec la força de la persuasió que es desprèn de les darreres lectures, comparable a les ficcions més suggeridors que només les narratives contemporànies són capaces d’inspirar. Una enorme força enunciativa que suggereix, a pesar de la literatura científica que imiten, disciplines salvadores instaurades a recer d’una gran crisi de supervivència en les nostres societats.

La gran virtut d’aquestes teories -d’aquestes personalitats que les destrien de l’ámbar de la comunicació-, no es desvirtua en absolut davant la reiterada absència d’estudis concloents (¿?), ni resultats comprovables(¿!!!?), ni avenços substancials que incorporen millores incontrovertibles en el camp de la comunicació humana. Tot està de més. Omplint pàgines, devorant investigacions, estudis, experiments…desfilen davant meu -sense poder aturar aquest procés- tota una llista interminable de casuístiques inestimables en disciplines d’abast universal. S’està redactant la teoria dels efectes insospitats i l’absència generalitzada. Però recapacitem:

  1. Primer de tot la teoria de l’agulla hipodèrmica. Parafrasejant la crítica sobre el psicoanàlisi: ella és el mal que pretén curar. Estimul/reacció. Efectivament sembla haver-se clavat l’agulla!

  2. Teoria funcionalista: incapaç de descriure tant les funcions con les disfuncions. Pura metafísica.

  3. Uses & Gratifications. Social Media. Sales. No matches!

  4. Teoria crítica. Oxymandias de les teories de mitjans de la comunicació. Ve a dir: nois recolliu el parxís i deixeu tot endreçat! La industria cultural està aquí, i es més evident per la perfecta invisibilitat que manifesta en les teories sobre mitjans de comunicació -augmentant la seva perillositat-; la manipulació cobra dimensions èpiques en aquest fade out de l’individu.

  5. Teoria culturològica. Que faríem sense els francesos? Sempre ens diuen ‘La culture, idiote, la culture!’ (sense ells ens aniria pitjor).

Segueixo la lectura. Em deixo seduir i persuadir per l’abast sense límits de la potència narratològica-enunciativa-descriptiva de les lectures: l’anàlisi quasi-quali-quantitatiu, el ritual de lo habitual, estudis-que-corregeixen-estudis-que-corregeixen-, el mantra: ‘la eficacia de la comunicación de masas está muy relacionada y depende en gran medida de procesos de comunicación de la estructura social en la que vive el individuo’. Em sento tremendament reconfortat amb el nonsense de l’audience. Penso que Rimbaud s’enorgulliria de nosaltres! Recordeu que quan passi el Big Crunch farà un soroll semblant, una implosió que clou amb un monòlit negre (vigileu el cap!) i el no rés!

Masses comunicants

cropped-b2

Totes les èpoques felices s’assemblen, cada època desgraciada ho és d’una manera única (parafrasejant el famós inici d’Anna Karenina de L. Tolstoi). Sovint aquestes èpoques desafortunades són especialment útils per analitzar i extreure conclusions significatives. Així, la societat de masses irromp en la història amb la Revolució francesa per instal·lar-se en el terreny d’una Europa negra delmada per la crisi econòmica que precedeix l’arribada dels règims totalitaris. Les guerres mundials i la posterior reconstrucció sancionaran la democràcia com a sistema polític hegemònic en l’Occident europeu.

S’ha qüestionat a bastament la cultura de masses, característica de les societats democràtiques, responsabilitzant-la de l’ofeg de la Cultura amb la irrupció dels productes de la industria cultural. És una idea encertada en la forma però errònia en el fons: és cert que la industria cultural és la responsable de la manufactura de l’art i la cultura com a productes de consum, però no és menys cert que la cultura de masses precedeix la industria cultural. Els seus orígens s’endinsen en les arrels de la cultura burgesa que s’expandeixen, com ones gravitacionals, gràcies als nous mitjans de difusió i comunicació globals.

Les critiques contra ‘les masses’ (comunicants) i les seves accions tenen l’origen en la doctrina conservadora de les classes privilegiades finiseculars abans de l’economia global. Perquè la cultura de masses sempre ha coexistit amb l”alta cultura’ (patrimoni dels poderosos) fins que aquesta es reformula com a expressió d’estatus social i econòmic per acabar retrobant-se en l’espai comú de la cultura en les societats democràtiques (U. Eco; Apocalípticos e Integrados, pg.30. ‘las matrices de la cultura de masas siguen siendo las de la cultura ‘superior’).

Aquesta és la raó per la qual en l’actualitat el postcapitalisme rebutja plenament aquells prejudicis finiseculars. I els rebutja amb convicció quan defensa una cultura que l’és pròpia, perquè la cultura de masses no té arrels identitàries, és absolutament amorfa, líquida. Per primera vegada en la història les elits empresarials, els gurus tecnològics i les estrelles rutilants del Websystem cohabiten l’espai indeterminat de les masses comunicants.

Ruptures i comunicacions

f35c1131b7257e76cc704dd7f87ccab16122dda3

Doris Salcedo, Shibboleth, 2007-08, Tate Modern (photo: Wonderferret, CC BY 2.0-altered)

Un  episodi de l’Odissea d’Homer, quan Odisseu per escapolir-se del voraç – i cec – gegant Polifem, diu anomenar-se ‘Ningú’ i així quan la resta de companys gegants es sumen a la recerca dels (acollonits) grecs, amagats entre el ramat, li pregunten: – qui t’ha fet això Polifem? -, i ell respon (pobre ignorant) – ha estat Ningú! – ells es miren i pensen (aquest ximple s’ha auto-lesionat o anava tant mamat que no sap ni com s’ho ha fet això…!). Mentrestant els grecs, cada vegada en un número més petit, s’escapen gràcies a les argúcies d’Odisseu, un paio enginyós de mena.

Aquí acaba la història i comença la meva explicació d’aquest mot amb el qual m’identifico en la xarxa: Nikto, que és un adverbi rus que significa ‘ningú’. És una manera rebuscada i inútil de incidir en la personalitat amagada de la virtualitat, i si a més afegeixes la desconeixença de l’idioma de Tolstoi…constitueix un exercici de doble ocultació totalment infructuós, estèril si voleu. Però hi ha una manera millor de penetrar en els laberints de la comunicació que renunciar al llast de l’autoria i la individualitat?

Nosaltres, estudiants de la UOC, sabem de la importància de la comunicació, perquè per superar les distàncies i els obstacles del món, i els propis, obrim espais que omplim de coneixements, i dubtes. Quin millor exemple sinó que la creació d’un bloc?

De les primeres lectures de l’assignatura Mitjans de comunicació una referència al pas de la oralitat a l’escriptura m’ha cridat especialment l’atenció, atès que aquest sempre sens ha presentat com un procés lògic i natural. Seguint aquest raonament és fàcil caure en el determinisme tecnològic i pensar que el darrer mitjà d’expressió i comunicació serà l’únic i millor possible, obviant la realitat i la diversitat del fet de la comunicació; traint, en certa manera, l’esperit que alimenta i modula la nostra condició i l’impulsa a descobrir nous mitjans, que també inauguren noves ruptures…